جز خون چه می بینی!!

 

 

 

 

 

غزّه

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 19 بازدید
(الف_هيچ)

انگار اينجا هيچكس چيزي براي گفتن ندارد .............. ساده , گذشتیم...! از بمب هایی که اسباب ِ بازی های ِ کودکانه اند در مقیاس ِ عروسک و بچه در آیین ِ معبد و نماز برای جهانی که جرمش نفت است . , نفت , ... ساده گذشتیم...! از زمینی به حجم ِ یک شهر با اسب هایی فرو رفته در منقار ِ ثروت ....و ديگر هيچ