این روزها...

 

 

جهان،

شتابان و بی واهمه،

می دود به سمتِ هبوط!!....

/ 3 نظر / 18 بازدید
ح.ش سمک عیار

در این حرکت به سمت هبوط، هرکس که هنوز بر انسان ماندن خود پامی فشارد،باید بتواند به پرسشی که خدا در قرآن طرح کرده و گویی در فطرت انسانی طنینش همواره بلند است که"فاین تذهبون" پاسخی درخور بدهد...

:(

امسال سخت ترین ماه رمضانی هست که مسلمین میگذرانند نه فانوسهای قاهره روشن است نه بلندگوهای دمشق اذان می گوید بازارهای بغداد بسته شده قدس هنوز در اسارت بسر میبرد غزه یکسره بمباران میشود سامرایمان در خطر است راه کربلا به رویمان بسته شده[لبخند]