یادم باشد، زنده ام...

 

 

به جسمِ من نگاه کن!

درختِ تاکِ مرده ای...

به قطره های اشکِ من!

شرابِ خاک خورده ای...

/ 2 نظر / 19 بازدید
(الف_هيچ)

من مرده ام دگر شعله نيستم خاكستري فرومانده از قلب نيستم