مقراض...

 

 

ام شب!! پیامبری را می مانم بی کتاب و بی معجزه!!...همه ی حرف ام یک گزاره است!!...پرواز کنید پیش از آن که بال های تان را به مقراضِ جبر و جبروت، بچینند!!...

/ 3 نظر / 18 بازدید
باران

جبرهمیشه همراه است تا این جاییم نمیگزارند پرواز کنیم

باران

دوست داشتم امشب که ولادت حضرت زینب(س)نوشته زیبا ازانبانو مینوشتی زهره جان

ح.ش سمک عیار

با سلام: و در آن صورت همین یک گزاره برای ایمان آوردن به حقانیت پیامبری تان کافی بود...