..گوشه ای از آسمان

 

...بزرگ واری مرا گفت : مستندی دیدم که می گفت، زهره گرمای خورشید را نگه می دارد...

دل ام شور زد...تن ام یخ کرد...پُر شدم از دل واپسی های کودکی...سر ریز شدم از شکوهِ نداشته ای که قطره قطره می بارید...

/ 1 نظر / 18 بازدید
مرتضی عزیزی

در آسمان نه عجب گر به گفته حافظ سرود زهره به رقص آورد مسیحا را