هشت پا...

 

...ما، هشت پاهایی هستیم که هر روز، خسته و زخمی از نبردِ زندگی، به اعماقِ اقیانوسِ دورن مان باز می گردیم تا یکی از پاهای از دست داده ی مان را ترمیم کنیم...

/ 1 نظر / 17 بازدید
مرتضی عزیزی

دلیل استفاده از هشت پا را متوجه نشدم. و اینکه بازگشت به اقیانوس مستلزم این است که پیش تر از آن خارج شده باشیم و این عادت هشت پا نیست. درود