عجیب!!جای حافظ خالی ست...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/ 2 نظر / 19 بازدید
ح.ش سمک عیار

گاه دریافت‌های شهودی از عمق تنگی‌های حقارت‌های جهانی آنچنان شدت می‌گیرد، که حافظ هم با همه اوج‌گیری هایش تنها ناظر حوادث می‌نشیند و از ناکارمدی ابزار زبانی از بیان این دریافت‌های شخصی بهت‌زده می‌شود.. خاموش که فرمود الانسان لفی خسر//از گلشن دیدار به گفتار رسیده

(الف_هيچ)

به احترام حافظ ...اندكي س ك و ت .