سفره ی تَن...

افطارِ ناب!!

افطارِ واژه ی تن!!

افطارِ سرانگشتانِ تکلّم!!

افطارِ گیسوانِ سیاهِ تلمیح!!

افطارِ چَشم های سرکشِ مست!!

افطارِ لب های سرخِ عطش!!

کویرِ تشنه ی وجودت را بسپار به بارانِ عشق!!

رها شو در این بی کرانه ی معصوم!!

شنا کن!!

غرق شو!!

افطار کن!!

....

/ 1 نظر / 29 بازدید
دلارام

روزه ى چشم هاى تشنه ى سرکش معصوم ...........